Πολιτική απορρήτου Flatcake

Τελευταία ενημέρωση 10/07/2021

Η εταιρεία με την επωνυμία «FLATCAKE IKE» μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ειδικότερα δε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019 ( εφεξής «Νομοθεσία») καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Οι όροι “το Flatcake”, “εμείς”, ή “μας”, όπως περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρονται στην «FLATCAKE IKE». Το Flatcake ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμα flatcake.com και η διεύθυνση επικοινωνίας του είναι στην Πάτρα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 19.

Στο Flatcake, δεσμευόμαστε για το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας σας, καθώς και την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Το όραμα και ο στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πέραν των  υψηλότερων προσδοκιών σας. Για το λόγο αυτό, το Flatcake με σεβασμό στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρέχει με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») μια σύννομη, θεμιτή και διαφανή πολιτική με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και την προστιθέμενη αξία για την βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα.

Με στόχο την επίτευξη διαφάνειας κατά τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η παρούσα Πολιτική, αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με:

- Τί είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε,
- Το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη σχετική νόμιμη βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα,
- Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής αποσκοπούμε να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καθώς οι δραστηριότητές μας και συνακόλουθα οι μορφές επεξεργασίας εξελίσσονται διαρκώς, ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην παρούσα όλες οι μορφές επεξεργασίας. Σε περίπτωση που προστεθεί μια καινούρια μορφή επεξεργασίας, θα φροντίσουμε να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική και, σε κάθε περίπτωση, θα σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

I. Τί είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε

1. Σε ποια σημεία συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται:

•    Κατά την πλοήγηση σας στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα είτε ως επισκέπτης είτε ως χρήστης.
•    Κατά την εγγραφή σας, ως χρήστες της διαδικτυακής μας πλατφόρμας προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας. 
•    Κατά την επικοινωνία σας με εμάς μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.
•    Κατά την καταχώριση αγγελιών ή την αναζήτηση τους.
•    Κατά την αποστολή μηνυμάτων (επικοινωνία) προς άλλους χρήστες της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. 
•    Κατά την υποβολή αιτημάτων/ερωτημάτων/μηνυμάτων σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική φόρμα η οποία περιέχεται εντός της πλατφόρμας μας. 

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς

•    Δεδομένα Πλοήγησης
Μέσω της πλοήγησης στην πλατφόρμα μας και με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση σας σε αυτήν και την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, συλλέγουμε  στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών και χρηστών αξιοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Επιπλέον, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του επισκέπτη/χρήστη της πλατφόρμας.

Δεδομένα σύνδεσης, δεδομένα χρήσης , ιστορικό πλοήγησης, ,καταγραφή οθόνης για το πως αλληλεπιδράει ο χρήστης με την πλατφόρμα, δεδομένα τοποθεσίας (ΙΡ  , τκ ),εντοπισμό συσκευής ,ανάλυση δεδομένων προβολών σελίδας. 

•    Δεδομένα Εγγραφής/Σύνδεσης 
Δεδομένα Εγγραφής:

Χρήστες: Για την εγγραφή στην πλατφόρμα ως χρήστες θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικό πρόσβασης.

Μεσίτες: Για την εγγραφή στην πλατφόρμα ως μεσίτες θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε

Επαγγελματίες: Για την εγγραφή στην πλατφόρμα ως επαγγελματίες θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό κινητού τηλεφώνου, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κωδικό πρόσβασης.

Δεδομένα Σύνδεσης:

Για τη σύνδεση σας στην πλατφόρμα ως χρήστες θα σας ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης σας. 

Επίσης, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε είτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας με το λογαριασμό σας στο Facebook ή στη Google. Σε αυτή την περίπτωση εκτός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε καταχώρίσει στο Facebook ή στη Google, την οποία λαμβάνουμε και θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό σας στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα, δεν συλλέγουμε κανένα άλλο στοιχείο, πέραν αυτών που είναι ήδη δημοσίως προσβάσιμα ή αυτών που θα επιλέξετε να μοιραστείτε μαζί μας όπως την εικόνα προφιλ σας, την ημερομηνία γέννησης σας, το φύλο σας ή δεδομένα επαφών σας.

Συγκεκριμένα για τα δεδομένα επαφών σας βοηθούν στην εμπειρία χρήσης σας στην πλατφόρμα βρίσκοντας πόσους κοινούς φίλους έχετε στο flatcake και στο facebook. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εύκολο για εσάς να βρείτε το ιδανικό συγκάτοικο.

•    Φόρμα Επικοινωνίας 
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας μας συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας δεδομένο επιλέξετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω του μηνύματος σας στα πεδία «περιγραφή» και «θέμα». 

•    Δεδομένα καταχώρισης αγγελίας 

Για την καταχώριση αγγελίας θα σας ζητήσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης του ακινήτου σας καθώς και την ιδιότητα σας ως κατοίκου, ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ακινήτου στην περίπτωση καταχώρισης αγγελίας για δωμάτιο. 

•    Δεδομένα επικοινωνίας με άλλους χρήστες 

Οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο επιλέξετε να μοιραστείτε μέσω του μηνύματος σας προς άλλον χρήστη/ες της πλατφόρμας. 
Επισημαίνεται ότι όπου στην πλατφόρμα μας ζητείται η συμπλήρωση πεδίων τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο [*] τότε η καταχώριση των εν λόγω δεδομένων κρίνεται ως αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αντιθέτως, η συμπλήρωση πεδίων που δε σημειώνονται με αστερίσκο είναι προαιρετική, ωστόσο η καταχώριση των δεδομένων που ζητούνται προαιρετικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αρτιότερα. 

3. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

•    Επικοινωνούμε μαζί σας με αυτοματοποιημένα μηνύματα που αφορούν θέματα του λογαριασμού σας (π.χ. ανάκτηση του συνθηματικού σύνδεσής (password) σας κτλ). Τα μηνύματα αυτά τα λαμβάνετε για όσο διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό σας σε εμάς, θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
•    Kατά την παροχή υπηρεσιών εύρεσης κατοικίας, δωματίου ή συγκατοίκου.
•    Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.
•    Για σκοπούς marketing ή/και προωθητικές ενέργειες.
•    Για την εν γένει ταυτοποίηση του χρήστη της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.
•    Για σκοπούς αποφυγής απάτης στο πλαίσιο της διασφάλισης συναλλαγών εντός της διαδικτυακής μας πλατφόρμας.

II. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Κατά κανόνα η Flatcake δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο σε συνεργαζόμενα με εμάς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και παρόχους υπηρεσιών προς την Flatcake. Τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν διαβίβασης από εμάς, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία προς επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού ενώ επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες και παρόχους θέτοντας τους συμβατικές υποχρεώσεις και περιορισμούς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Η Flatcake διαβιβάζει κατ’ εξαίρεση δεδομένα σας όταν δεχθεί εντολή ή απόφαση δικαστηρίου ή επίσημης κρατικής αρχής (διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές κλπ.) ή σε κάθε περίπτωση που κληθεί να συμμορφωθεί με σχετική νομοθεσία που το επιβάλει. 
Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

III. Δήλωση αποποίησης ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται να παρέχουμε δυνατότητα ανακατεύθυνσης ή διασύνδεση (υπερσυνδέσμους) σε ιστοσελίδες τρίτων για να διευκολύνουμε τους χρήστες μας. Το Flatcake δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους υπερσυνδέσμους καμίας από τις ιστοσελίδες. Δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν, ούτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων.

IV. Τα δικαιώματά σας


Προστατεύουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικότερα:
    1)      Το δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που εκτελείται.
    2)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
    3)      Το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, εκτός αν αυτό δεν επιτρέπεται για νόμιμους λόγους.
    4)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας.
    5)      Το δικαίωμα σας να ζητάτε φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών και
    6)      Το δικαίωμά σας να εναντιώνεστε σε περαιτέρω επεξεργασία.
    7)      Το δικαίωμα σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η ενάσκηση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα προωθηθούν και σε οποιοδήποτε τρίτο στον οποίον μπορεί να έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο επιδίωξης των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.
Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. 
Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στο privacy@flatcake.com

V. Μέτρα για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Flatcake, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους από εμάς.
Ειδικότερα αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας δεδομένων η Flatcake, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων σας. 

Ενδεικτικά η Flatcake εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα:

• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια τυχόν διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων). 
• μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτοι συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών προς την Flatcake, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Flatcake. 
• μέτρα όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση, τη χρήση τείχους προστασίας (firewall) και την πολιτική περιορισμένης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Περαιτέρω, η Flatcake μεριμνά ώστε οι υπάλληλοι και το σύνολο των εργαζομένων της να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

VI. Περίοδος Τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας και προς πλήρωση αυτού. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, αυτά τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας εκτός αν προβλέπεται ή απαιτείται  άλλος χρόνος τήρησης βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

VII. Προσωπικά Δεδομένα Ανήλικων Χρηστών 

Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε ανήλικους και μέσω αυτής δεν συλλέγονται και δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των επισκεπτών/χρηστών της πλατφόρμας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, προκειμένου να λάβουμε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (λ.χ. διαγραφή των δεδομένων τους). Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμευόμαστε να τα διαγράψουμε αμέσως και να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

VIII. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορεί να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική κατά καιρούς ώστε να ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου, των επιχειρηματικών αναγκών ή για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηστών μας. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης, ώστε να είσαστε πάντοτε ενήμεροι για την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.