Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 10/07/2021

Εισαγωγή

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και χρήσης της πλατφόρμας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός της  πλατφόρμας. Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν οριστεί από την ιδιοκτήτρια εταιρεία FLATCAKE IKE και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών / χρηστών / συνδρομητών και της πλατφόρμας. Για λόγους απλότητας εφεξής η ιστοσελίδα www.flatcake.com θα χαρακτηρίζεται ως "πλατφόρμα" και οι επισκέπτες / χρήστες / συνδρομητές ως "χρήστες". H οποιαδήποτε σύνδεση ή εγγραφή στην πλατφόρμα σημαίνει και αποδοχή των όρων χρήσης. Η χρήση της πλατφόρμας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της καθώς επίσης της  πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies. Η  πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί χωρίς προειδοποίηση.

Περιεχόμενο πλατφόρμας

Το περιεχόμενο της  πλατφόρμας  επιτρέπεται  να αξιοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση, ήτοι εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποθήκευση και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο απαγορεύεται να αντιγραφεί, αναδημοσιευτεί, διανεμηθεί και αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας. Οι χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα και κατ’ επέκταση στις υπηρεσίες τους οφείλουν: 

 1. Να δηλώσουν με ορθό τρόπο και χωρίς ασάφειες τα στοιχεία τους στον αντίστοιχο χώρο της πλατφόρμας η οποία αφορά συνδρομητικές υπηρεσίες.        

 2. Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν ότι μετά την εγγραφής τους στις υπηρεσίες της πλατφόρμας με κάθε μέσο (πιστωτική, χρεωστική, κατάθεση ή paypal) ,το ποσό της υπηρεσίας / συνδρομής δύναται να καταστεί απαιτητό και κατά συνέπεια να επιστραφεί. Οι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες αυτές, οφείλουν να αποδέχονται την έκδοση του παραστατικού για τις υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί έχοντας πλήρη ευθύνη ορθότητας των προσωπικών τους ή εταιρικών στοιχείων που νόμιμα εκπροσωπούν.      

 3. Nα ενημερώνουν άμεσα την πλατφόρμα σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών.

Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις χρηστών

Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιήσουν πως είναι άνω των 17 ετών ώστε να τους επιτραπεί η χρήση της πλατφόρμας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, απρεπές ή παράνομο. Αν η πλατφόρμα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, έχει το δικαίωμα στην άμεση διαγράφη του περιεχομένου αυτού και απενεργοποίηση του εν λόγω λογαριασμού χρήστη. Οι χρήστες συμφωνούν-συναινούν να μην κάνουν τα παρακάτω ως προς τις υπηρεσίες της πλατφόρμας:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, ρατσιστικό, προσβλητικό. υβριστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. 

 2. Δε θα αποκαλύψει στοιχεία του λογαριασμού του σε τρίτους.

 3. Να δημιουργήσει εκ νέου λογαριασμό ενώ του έχει απαγορευτεί από την πλατφόρμα στο παρελθόν.

 4. Προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.  

 5. Πλαστοπροσωπία νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του ‘’χρήστη’’ αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του ‘’χρήστη’’ με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 6. Ανάρτηση περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα ο χρήστης να το διαθέσει.

 7. Ανάρτηση, κοινοποίηση, αποστολή ή καταχώρηση προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου. 

 8. Ανάρτηση, κοινοποίηση, αποστολή ή καταχώρηση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό να περιορίσει ή να καταστρέψει λογισμικό και υπολογιστικό εξοπλισμό. 

 9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς δικαίου ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της "πλατφόρμας". Τέλος, η  πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να διαγράφει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους όρους χρήσης και δύναται να απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές για τη διευθέτηση όποιου ζητήματος σχετίζεται με παραβίαση, παρενόχληση, προσβολή, απειλή, ύβρις μεταξύ των ‘’χρηστών’’.       

Δικαιώματα Περιεχομένου αναρτημένο από τους Χρήστες

Με την υποβολή οποιοδήποτε περιεχομένου-υλικού στην πλατφόρμα, ο χρήστης παραχωρεί στην πλατφόρμα το δικαίωμα να προβάλλει, προωθεί και αναπαράγει το υλικό ή μέρος αυτού σε οποιοδήποτε ψηφιακό κανάλι και μέρος του κόσμου. Ακόμα, ο χρήστης δεν αντιτίθεται στην πλατφόρμα να μην προβάλλει ή δημοσιεύει το υλικό αυτό.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Επιπρόσθετα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της πλατφόρμας παρέχεται η επιλογή για προώθηση αγγελίας. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί επιπλέον επιλογή των υπηρεσιών της πλατφόρμας.  Με την αγορά της προώθησης , παρέχεται στους χρήστες  η δυνατότητα  το περιεχόμενο τους να έχει διακεκριμένη θέση στην αναζήτηση κατοικίας / δωματίου ή / και επαυξημένες προβολές. Η μορφή της αγγελίας θα έχει διαφορετική απεικόνιση στην πλατφόρμα ώστε να μπορεί να εντοπίζεται εύκολα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την αγορά προώθησης, ωστόσο η επαυξημένη προβολή θα ενεργοποιείται κάθε φορά για μία και μόνο αγγελία. Η σχετικότητα των επαυξημένων προβολών περιεχομένου  ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με τις παραμέτρους της αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να δουν τις παραμέτρους προώθησης των καταχωρήσεων τους κατά τη δημιουργία του λογαριασμού τους και σε σχετικό πεδίο στην πλατφόρμας. Η προώθηση αγγελίας απαιτεί μία πληρωμή όλου του ποσού και αφορά ορισμένη περίοδο ενεργοποίησης.

Αποποίηση ευθύνης

Η  πλατφόρμα δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τα εξής: 

 1. Προβλήματα στο λογισμικό και γενικότερα με ό,τι δε σχετίζεται με τον εύλογο έλεγχο και της αρμοδιότητας της.

 2. Απώλεια προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τη σύνδεση στην πλατφόρμα από βλάβη, βραχυκύκλωμα ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία έχει προκληθεί από το υπολογιστικό σύστημα του χρήστη.

 3. Διένεξη / διαφωνία / διαμάχη / απάτη μεταξύ των χρηστών οι οποίοι θα επιλέξουν την εύρεση συγκατοίκου / δωματίου μέσω της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους με διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Δεν υπάρχει εμπορική προώθηση των ιστοσελίδων αυτών από τη μεριά της πλατφόρμας και δεν εκρέει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους διότι δεν καθορίζονται από τους όρους χρήσης. Επιπροσθέτως η πλατφόρμα δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφαλή πρόσβαση και πλοήγηση στις ιστοσελίδες αυτές. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή λάβει χώρα στην πλατφόρμα με τον χρήστη θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Η πλατφόρμα παρέχει στους χρήστες της δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εμπορίου, συνδυάζοντας την ασφάλεια των συναλλαγών προστατεύοντας στο έπακρο τα προσωπικά δεδομένα. Η "πλατφόρμα" προσαρμόζει την πολιτικής της και ταυτόχρονα συμμορφώνεται με την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Κατά συνέπεια η πλατφόρμα ενημερώνει τους επερχόμενους πελάτες της για τις υπηρεσίες που προσφέρει, την τιμή, την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας ή όχι (σε περίπτωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής επιχειρηματικού σκοπού), τον τρόπο υλοποίησης και ολοκλήρωσης της υπηρεσίας αυτής καθώς επίσης της διάρκεια της και δικαίωμα υπαναχώρησης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πλατφόρμα είναι ο ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης και των περιεχομένων που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής. Τα περιεχόμενα αυτά αφορούν: εικόνες, κείμενο, γραφιστικό σχεδιασμό, διάγραμμα πλοήγησης, με δικαίωμα αναπαραγωγής, διαμοιρασμού διανομής και δημόσιας επικοινωνίας που σχετίζονται με τη νομοθεσία του περιεχομένου αυτού. Η πλατφόρμα διατηρεί επίσης το δικαίωμα απαγόρευσης χρήσης του περιεχομένου αυτού από τρίτα μέρη.