Ψάχνει δωμάτιο
Ηλικία
Ηλικία
Από
Έως
Ημερομηνία
Ημερομηνία Μετακόμισης από
Budget (€/μήνα)
Από
Έως
Χαρακτηριστικά συγκατοίκησης

Αναζήτηση συγκατοίκων

915 διαθέσιμοι συγκάτοικοι

Αδάμ Τ.

: Άντρας

: Έχει κατοικίδιο

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/02/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Βαλεντίνα Κ.

: Γυναίκα

Budget (€/μήνα)
160€
Ημερομηνία μετακόμισης
28/06/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Dimitris-Petros C., 35

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
10/12/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Fabian S.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
29/06/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Βασιλική Κ.

: Γυναίκα

Budget (€/μήνα)
320€
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Roman R., 33

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
300€
Ημερομηνία μετακόμισης
01/01/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Fani M.

-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Athina A.

Ημερομηνία μετακόμισης
20/08/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Ουρανια Κ.

-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Σπύρος Β., 30

: Άντρας

: Έχει κατοικίδιο

Budget (€/μήνα)
270€
Ημερομηνία μετακόμισης
16/11/2023
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Vasileios G.

: Άντρας

: Έχει κατοικίδιο

-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook

Christos N.

: Άντρας

Budget (€/μήνα)
350€
Ημερομηνία μετακόμισης
07/06/2024
-

: Στοιχεία που σας συνδέουν

-

: Κοινές κατοικίες
για συγκατοίκηση

-

: Κοινοί φίλοι στο facebook